ดอกฝิ่นบานสะพรั่งที่ดอยปุย

เข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปี จังหวัดทางภาคเหนือและอีสานต้องคราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่ มักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ผู้คนเลือกที่จะมาท่องเทียวเยี่ยมชมสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันทุกปีวัดพระธาตุดอยสุเทพ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปรียบประดุจสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่ใครๆ เมื่อมาถึงเชียงใหม่ต้องไปสักการะกราบไหว้ขอพร หรือถ่ายภาพกับวิวทิวทัศของเมืองเชียงใหม่ที่มองลงมาจากยอดดอยสูง

แต่ทราบหรือไม่ว่า ถัดจากวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไปอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตร ยังมีพระตำหนักฤดูหนาวอย่างพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าชมสวนดอกไม้อันงดงามในพระตำหนัก และไม่ไกลนักจากพระตำหนักขึ้นไปยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งอีกสองหมู่บ้าน คือบ้านม้งขุนช่างเคียนที่มีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระเมืองไทยอันงดงาม และหมู่บ้านม้งดอยปุย ที่เมื่อไปเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้ในฤดูหนาวแล้วละก็ จะได้ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดชนิดหนึ่งในโลก และเป็นดอกไม้ที่หาดูได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอีกเช่นกัน นั่นคือ ดอกฝิ่น นั่นเอง

ที่ดอยปุยแห่งนี้อดีตชาวเขาเผ่าม้งได้อาศัยการปลูกฝิ่น ทำยาฝิ่นจำหน่ายเป็นรายได้หลักจุนเจือครอบครัว แต่หลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากที่เคยอาศัยการทำไร่ฝิ่นมาเป็นการทำสวนเกษตรปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว และหาตลาดรองรับ ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและหาที่พักค้างแรมสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่บนยอดดอยนี้ได้ จนทำให้คุณภาพชีวิตของชาวม้งดีขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยรายได้จากยาเสพติดอีกต่อไป ทำให้ปัญหายาเสพติด และการแผ้วถางป่าทำไร่ฝิ่นหมดไปจากดอยปุยในที่สุด

ปัจจุบันบ้านม้งดอยปุย ได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชองชาวม้ง มีการทำพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเก็บรักษาประวัติความเป็นมา และเครื่องใช้ไม้สอยในอดีตของพวกเขา และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ มีการทำสวนดอกไม้กลางหุบเขาปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งดอกฝิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับดอกฝิ่นของจริงกันได้ที่นี่

ปัจจุบันที่หมู่บ้านแห่งนี้ปลูกดอกฝิ่นไว้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้นำมาผลิตเป็นยาฝิ่น หรือยาเสพติดใดๆ อีกแล้ว มีการดูแลควบคุมอย่างดี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดหากท่านจะไปเที่ยวชมดอกฝิ่น คือช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤษจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และดอกฝิ่นจะบานสะพรั่งสวยงามที่สุดช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น และที่บ้านม้งดอยปุยก็มีต้นดอกซากุระเมืองไทย ออกดอกสีชมพูบานเต็มต้นให้ได้ชมเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะน้อยกว่าที่หมู่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยนก็ตาม